RASSIN RECHTSPSYCHOLOGISCHE ANALYSES

Rassin Rechtspsychologische Analyses (RRA) is een eenmansbedrijf gespecialiseerd in forensische rapporten, voorlichting en cursussen. Het bedrijf is in 2012 opgericht door Eric Rassin. Aanleiding was de indruk dat de (straf)rechtspraktijk soms gebaat zou zijn bij rechtspsychologische inzichten die veelal blijven steken in de ivoren toren van de wetenschap. Doelstelling is dan ook dergelijke inzichten toegankelijk te maken voor de praktijk.

 

RRA maakt op verzoek een analyse van verschillende bewijsmiddelen. Veel gestelde vragen zijn die naar de betrouwbaarheid van aangiften (bijvoorbeeld van zedendelicten), de betrouwbaarheid van verklaringen van getuigen in het algemeen, of van speciale getuigen (kinderen, gehandicapten) in het bijzonder, de waarde van herkenningen in zogenoemde Osloconfrontaties of andere herkenningen, en de waarde van bekentenissen. De conclusies worden waar mogelijk getrokken in de vorm van een diagnostische waarde, parallel aan de likelihood ratio zoals die de laatste jaren door het NFI wordt gepresenteerd.

 

RRA verzorgt daarnaast cursussen over onder meer de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen, herkenningen en bekentenissen, over verhoren, tunnelvisie en Bayesiaanse analyses van bewijsmiddelen.